Hot topics 

 
×

Пратите Palo.rs на Facebook

Pozitivne ocene Srbije o politici konkurencije u Izveštaju EK

Izveštaj o napretku Srbije u procesu pridruživanja EU za prethodne dve godine, koji je Evropska komisija predstavila 17. aprila, konstatuje unapređenje rada Komisije za zaštitu konkurencije...

   ·  pre 14 sati 38 minuta

Uspostavljena saradnja između AKB, Pravnog fakulteta u Beogradu i Studentske organizacije ELSA-sistem pripravničke prakse

Advokatska komora Beograda je na osnovu dogovora sa Pravnim fakultetom u Beogradu zaključila sporazum o saradnji sa Evropskim udruženjem studenata prava (u daljem tekstu: ELSA). Ovim sporazumom je dogovoreno zajedničko organizovanje obavljanja stručne i pripravničike prakse studenata Pravnog...

   ·  pre 16 sati 27 minuta ·  

Predlog zakona o izmenama vojne, radne i materijalne obaveze

Na sajtu Narodne skupštine objavljen je Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o vojnoj, radnoj i materijalnoj obavezi. Zakonom o vojnoj, radnoj i materijalnoj obavezi (“Sl. glasnik RS”, broj 88/2009 i 95/2010) uređuju se: vojna obaveza; regrutna obaveza; obaveza služenja vojnog roka i...

   ·  pre 19 sati 17 minuta ·  

Zahtev Advokatske komore Beograda za ukidanje rubrike „Pravne usluge“  u oglasima

Na sajtu Advokatske komore Beograda objavljen je Zahtev za ukidanje rubrike „Pravne usluge“, koji je na predlog Komisije za kontrolu zakonitosti pružanja pravne pomoći AK Beograda upućen privrednom društvu „HALO OGLASI“ doo Beograd dana 11.04.2018.godine U navedenom zahtevu se traži  da se bez...

   ·  pre 1 dan 16 sati ·  

Najniža penzija 7,5 puta manja od najviše

NAJNIŽA penzija u Srbiji iznosi 14.338 dinara i u odnosu na iznos koji mesečno stiže korisniku najvišeg čeka od 106.189 dinara, ona je manja oko 7,5 puta! Razlika je pre primene Zakona o privremenom uređivanju načina isplate penzija bila i veća, čak devet puta. Na spisku Fonda PIO fonda takvih...

   ·  pre 2 dana 4 sati ·  

www.novosti.rs

Nacrt zakona o sezonskim poslovima

Na sajtu Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja objavljen je Nacrt zakona o pojednostavljenom radnom angažovanju na sezonskim poslovima u određenim delatnostimakojim se, zbog posebnih karakteristika i uslova sezonskog rada u određenim delatnostima utvrđenim propisima o...

   ·  pre 2 dana 13 sati ·  

Državna revizorska institucija podnela prijave protiv odgovornih osoba u opštinama Senta i i Kanjiža

Državna revizorska institucija (DRI) podnela je jednu krivičnu i pet prekršajnih prijava protiv odgovornih osoba u opštinama Senta i Kanjiža zbog nepravilnosti utvrđenih u budžetskim revizorskim izveštajima te dve opštine. Kontrolišući poslovanje Opštine Senta, revizori DRI su utvrdili da su...

   ·  pre 2 dana 16 sati ·  

www.novimagazin.rs

Kategorija: Pravo

    Srbija

    Pošaljite dalje

    Naslovne strane