Hot topics 

 
×

Пратите Palo.rs на Facebook

Odgovor Udruženja banaka Srbije na presudu Apelacionog suda u Beogradu u vezi sa naplatom naknade troškova obrade kredita

Presuda Apelacionog suda u Beogradu od 14.12.2017. godine, kojom se naplata naknade troškova obrade kredita od strane banke oglašava ništavom i nalaže tuženoj banci da primlјeni iznos na ime ove...

   ·  pre 8 sati 50 minuta

Mehanizmi za rešenje problema prilikom zasnivanja radnog odnosa u prosveti

Na sajtu Unije sindikata prosvetnih radnika Vojvodine objavljeno je saopštenje o preduzetim koracima kao i novim rešenjima za rešavanje problema prilikom zasnivanja radnog odnosa u ustanovama obrazovanja u skladu sa novim Zakonom o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja („Sl. glasnik RS“, br.

   ·  pre 15 sati 15 minuta ·  

Debata o ustavnim amandmanima o pravosuđu – koje su glavne teme?

Profesor koji je do sada napisao tri najviša pravna akta smatra da amandmani u skrivenom obliku otvaraju vrata politici. I to preko institucija za obuku sudija i tužilaca, istaknutih stručnjaka i ovlašćenja ministra pravde da pokrene disciplinski postupak i postupak razrešenja sudija i predsednika...

   ·  pre 1 dan 3 sati ·  

Državno veće tužilaca razmatralo je radni tekst amandmana Ministarstva pravde na Ustav Republike Srbije

Državno veće tužilaca, na sednici održanoj 19.02.2018.  godine razmatralo je radni tekst  amandmana Ministarstva pravde na Ustav Republike Srbije. Državno veće tužilaca smatra da se predloženim amandmanima smanjuje dostignuti nivo samostalnosti javnog tužilaštva, pa predlaže da se postojeći radni...

   ·  pre 1 dan 13 sati ·  

Sporna pitanja kod ugovora o doživotnom izdržavanju

Zakon o nasleđivanju (“Sl. glasnik RS”, br. 46/95, 101/2003-USRS i 6/2015) ugovor o doživotnom izdržavanju uređuje članovima 194.-205., tačnije čitava glava III. koja nosi naziv UGOVOR O DOŽIVOTNOM IZDRŽAVANJU bavi se ovim oblikom raspolaganja imovinom za života. Na ovom mestu ovaj ugovor je...

   ·  pre 2 dana 7 sati ·  

CINS: Otvoreni putevi za varanje u javnim nabavkama

Od 1. aprila 2013. godine do 1. decembra 2017. osnovna i viša tužilaštva u Srbiji pokrenula su 175 krivičnih postupaka po krivičnom delu zloupotreba u vezi sa javnom nabavkom, pokazuje novo istraživanje Centra za istraživačko novinarstvo Srbije (CINS). Centar je naveo da je od toga 86 prijava...

   ·  pre 2 dana 9 sati ·  

www.novimagazin.rs

Ukidanje prava na refundaciju PDV za kupovinu hrane i opreme za bebe

Na sajtu Poreske uprave Republike Srbije objavljeno je saopštenje u kome se navodi da se pravo na refundaciju PDV za opremu i hranu za bebe može ostvariti do 1. jula 2018. godine, do kada je odložena primena novog Zakona o finansijskoj podršci porodici s decom („Sl. glasnik RS“, br. 113/2017).

   ·  pre 2 dana 11 sati ·  

Kategorija: Pravo

    Srbija

    Pošaljite dalje

    Naslovne strane