×

Пратите Palo.rs на Facebook

Naslovne strane

Palo.rs okuplja najveći broj naslova - preko 500 - iz Srbije i celog sveta! Izaberite bilo koju od glavnih kategorija Palo novina i oblikujte svoj vidžet sa naslovima, onako kako vam je potrebno za vaš sajt.

Podešavanja za vidžet

Izaberite jednu ili više kategorije naslova koji će biti prikazani u vidžetu. Podesite dužinu vidžeta tako da se uklapa u vaš sajt i iskopirajte generisani kod.

Izaberite kategorije naslovnica koje želite da budu uključene u vidžet. Ostavite prazno polje za izbor svih kategorija.

Preko 250 piksela

Povratak na sve vidžete