×

Пратите Palo.rs на Facebook

Funkcije

Da li mogu da dobijam vesti u formi RSS?
Imate mogućnost da dobijate vesti iz bilo koje kategorije ili potkategorije u formi RSS...

Imate mogućnost da dobijate vesti iz bilo koje kategorije ili potkategorije u formi RSS korišćenjem ikonice RSS koja se nalazi desno kod naziva kategorije.

Da li postoji mogućnost komentarisanja vesti?
Registrovani posetioci Pala mogu da izraze svoje mišljenje posredstvom funkcije komentara za bilo...
Registrovani posetioci Pala mogu da izraze svoje mišljenje posredstvom funkcije komentara za bilo koji klaster vesti za koji se opredele.
Kako mogu da vidim svoje opcije sa drugog računara?
Opcijama personalizacije vesti mogu pristupiti sa bilo kog računara svi posetioci koji su kreirali...

Opcijama personalizacije vesti mogu pristupiti sa bilo kog računara svi posetioci koji su kreirali besplatan nalog na Palu.